Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola 

Üdvözöljük honlapunkon!

Rendkívüli hírek!

Kedves Szülők! Kedves Növendékeink!

A koronavírus járvány 3. hullámának terjedése miatt, a kormány újabb vészhelyzeti intézkedésekről döntött. Húsvétig az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskolában is tantermen kívüli, digitális munkarendben folyik a tanítás. 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Szülőket és Növendékeket a legfontosabb időpontokról és a szükséges teendőkről a digitális munkarenddel kapcsolatosan.

 • Március 8-tól, hétfőtől március 31-ig az általános iskolák, az alapfokú művészeti iskolák digitális oktatásra térnek át.
 • A pedagógusok home office-ban dolgoznak otthonról.
 • Tavaszi szünet: 2021. április 01 - 2021. április 06.
 • Első tanítási nap 2020. április 07. (szerda)
 • Minden pedagógus tájékoztatja szülőket és a tanulókat - az intézményvezetéstől kapott információk alapján - a digitális oktatás részleteiről, egyezteti a kapcsolattartás módjait és időpontjait.
 • Amennyiben a lehetséges kapcsolattartási formák - valamilyen oknál fogva - nem működtethetők, akkor a növendék számára a tananyagot papír alapon juttatjuk el Szendrőben és a telephelyeken egyaránt, az általános iskolák segítségével, mely időpontokról minden esetben egyeztetni szükséges a művészeti iskola vezetőségével.
 • Az iskolában a digitális munkarend alatt sem szülő, sem pedig gyerek nem tartózkodhat! 
 • Intézményünkben állandó ügyeletet van munkaidőben, a tanulmányi iroda működik hivatalos ügyek intézésére, az intézményvezető, valamint az intézményvezető-helyettes elérhető a szülők és a növendékek számára is.
 • A hivatalos kapcsolattartási forma az email és a telefon.
 • Szeretném hangsúlyozni a tanulók számára is, hogy nem szünet lesz, hanem otthon kell tanulni és gyakorolni!
 • A tanórák órarend szerint történnek, de természetesen alkalmazkodunk a szülők kéréseihez, mert tudjuk, hogy az online oktatás az Önök számára is nehézséget jelent, sok esetben több gyermek is otthon van, osztozni kell az IKT eszközökön, és az általános iskola is így tanít, ezért igyekszünk odafigyelni erre, és elfogadható megoldásokat találni.
 • Kivételes esetben kötelezvénnyel - felelős eszközhasználat mellett, az esetleges meghibásodás javításának vállalásával - kölcsönözhetők hangszerek és eszközök az iskolából, amire az intézmény vezetője adhat engedélyt!
 • Akinek nincs lehetősége (eszköz, internet), annak a fent leírtak alapján papír alapon juttatjuk el a feladatokat. 
 • Ezt a pár hetet arra is felhasználjuk, hogy az intézményi fertőtlenítés, a már elkezdett felújítási munkák minél hamarabb befejeződjenek és ha visszatérünk, tiszta és steril környezet fogadjon mindenkit az intézményben.
 • A főállású pedagógus asszisztens az intézményvezető utasítása alapján végzi az online tanítás alatt a munkáját, segítve a pedagógusokat és irodai alkalmazottakat, valamint a digitális órák megvalósítását.
 • Az intézményvezetés igyekszik odafigyelni a pedagógus kollégák egyenletes leterhelésére, ezt a helyzetet kihasználjuk majd a hangszerek folyamatos karbantartására, a kottatár és a tantermek rendezésére, szépítésére is.
 • Az online munkavégzést folyamatosan ellenőrizni fogjuk és természetesen mindenki számíthat az intézmény segítségére is, hogy minél több tanulót be tudjunk vonni az egyéni és a csoportos órák megtartásába.

Az online tanítás idejére mindenkinek jó egészséget kívánok! Mindenki vigyázzon magára, hogy minél előbb megtarthassuk a vírushelyzet utáni első nyilvános növendékhangversenyünket!

Bízok támogató együttműködésetekben!

Várkoly Imre intézményvezető

Hitvallásunk

Kedves Művészetbarát!

A művészeti oktatás szerepe egészen más, mint a hagyományos tantárgyaké. Nem arra tanít, hogy miből áll a világ és valójában hogyan működik, hanem arra, hogy milyen szépségek vesznek körül bennünket. Elvezet a harmóniára és a világ rejtett csodáira nyitja fel szemünket. A művészeti tárgyak a belső látást és a kreatív készségeket fejlesztik, ahol a tanuló felfedezi saját belső világát, képességeit, és a különféle művészi formák kifejezésvilágát, segít alámerülni a mélybe, ahol a létezés újabb dimenziója tárul fel számukra. A művészeti nevelés nemcsak hasznos, hanem teljességgel elengedhetetlen az "egész emberré" nevelés nagy pedagógiai programjában.

Napjainkban, amikor ezer csatornán zúdul ránk az a valami, amiben a művészetnek is helyet kellene kapnia, úgy érezzük, hogy talán soha nem volt olyan fontos a művészeti nevelés, a művészeti iskola léte, mint most. Nekünk, művészetet oktató pedagógusoknak nemcsak az alapvető tantárgyakat kell megtanítani, hanem az alapvető értékeket is. Nemcsak tanítani kell, hanem nevelni is! A jó művészettel való táplálkozás eredménye pedig az a lelki egészség, melyre ma oly nagy szükségünk van.

Az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola 15 éve elkötelezett a magas színvonalú művészeti képzés mellett, mert mindannyiunk meggyőződése, hogy ma ez az egyedüli iskolatípus, ami jellegéből adódóan, valami olyan pluszt ad a gyermekek személyiségfejlődéséhez, amit egyetlen más iskolatípus sem tud megtenni. Nagy öröm számunkra, hogy itt Szendrőben és a környező településeken is lelkes támogatókra leltünk, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak erről a fontos kérdésről! Hisszük, hogy közös munkánk eredményeként az iskolánkból egyre több olyan gyermek kerül majd ki, aki a művészet szeretetével, értésével gazdagodott, s a művészeteken keresztül ki tudja fejezni önmagát, s tovább viszi Szendrő és környékének jó hírnevét!

Kodály szavait szeretném idézni:
"A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, melyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni!
A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből. Azon kell lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak!"

Sok szeretettel üdvözlöm Önöket honlapunkon.

Várkoly Imre
intézményvezető